چرخه حسابداری

چرخه حسابداری ، عبارت است از فعالیت هایی که در یک سازمان و یا شرکت جهت تجزیه و تحلیل عملکرد آن سازمان در یک سال مالی انجام می شود تا دفاتر قانونی یک سال مالی بررسی و ارزیابی شده و اطلاعات مالی به دوره بعد انتقال داده شود.

هزینه های سربار در حسابداری صنعتی و تولید

هزینه های سربار در حسابداری صنعتی و تولید ، یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده، سربار ساخت می باشد.

تحول های بودجه در ایران

تحول های بودجه در ایران ، بر اساس قانون برنامه و بودجه نظام بودجه ریزی ایران یک نظام یک نظام بودجه برنامه ای است؛ بدین ترتیب که بودجه های سالانه باید بر مبنای برنامه های سالانه، برنامه های سالانه بر مبنای برنامه های پنج ساله و برنامه های پنج ساله بر مبنای برنامه های بلند تهیه شوند.

مفاصا حساب مالیاتی

مفاصا حساب مالیاتی ، مفاصا درلغت به معنای تسویه حساب کردن و در اصطلاح حقوقی به برگه ای گفته می شود که پس از رسیدگی به تسویه حساب مالیاتی و شخصی مؤدی به او داده می شود.

تحول های بودجه بندی بخش عمومی

تحول های بودجه بندی بخش عمومی ، اغاز کار بودجه نویسی به زمانی بر می گردد که با دگرگونی و یا اصلاح ساختار دولت ها، بودجه نویسی و حق مسلم نظارت مردم بر اموال عمومی به صورت کنترل درآمد ها و هزینه های دولتی از سوی نمایندگان خود دایر شد.