حسابدار خزانه دار

حسابدار خزانه دار ، سازمان ها و شرکت هایی که درآنها گردش مالی و ورود و خروج نقد، چک و اوراق بهادار بالاست نیاز به یک واحد در سازمان به نام خزانه داری دارند. برای کنترل حساب ها در این واحد حسابداران خزانه داری به کار گرفته می شوند.

در ادامه خواهید خواند حسابدار خزانه دار

حساب تفصیلی

حساب تفصیلی ، حساب تفصیلی به عنوان یک زیر مجموعه حساب های معین می باشد. عبارت تفصیل در لغت به معنای شرح دادن می باشد. به عبارتی اگر در حسابداری قصد شرح بیشتری داشته باشیم از حساب های تفصیلی استفاده می کنیم.

در ادامه خواهید خواند حساب تفصیلی

هزینه های سربار در حسابداری صنعتی و تولید

هزینه های سربار در حسابداری صنعتی و تولید ، یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده، سربار ساخت می باشد.

بیشتر بخوانید هزینه های سربار در حسابداری صنعتی و تولید

چرخه حسابداری

چرخه حسابداری ، عبارت است از فعالیت هایی که در یک سازمان و یا شرکت جهت تجزیه و تحلیل عملکرد آن سازمان در یک سال مالی انجام می شود تا دفاتر قانونی یک سال مالی بررسی و ارزیابی شده و اطلاعات مالی به دوره بعد انتقال داده شود.

در ادامه خواهید خواند چرخه حسابداری

مفاصا حساب مالیاتی

مفاصا حساب مالیاتی ، مفاصا درلغت به معنای تسویه حساب کردن و در اصطلاح حقوقی به برگه ای گفته می شود که پس از رسیدگی به تسویه حساب مالیاتی و شخصی مؤدی به او داده می شود.

بیشتر بخوانید مفاصا حساب مالیاتی