چاپ
دسته: blog
بازدید: 868
حسابداری IFRS چیست

حسابداری IFRS چیست ، این عبارت مخفف استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی می باشد. به عبارتی مجموعه ای از استانداردهای حسابداری بوده که بوسیله هیات استانداردهای بین المللی مدون شده است.

این استانداردها سبب استاندارد شدن صورت های مالی شرکت ها و سازمان های تجاری می شود. هیات استانداردهای حسابداری بین المللی سازمانی است که از 15 عضو از کشورهای مختلف دنیا تشکیل شده است.


چگونگی عملکرد IFRS در ایران


در ایران کلیه شرکت های بورسی و سازمان های فرعی می توانند صورت های مالی خود را به صورت صورت های مالی تلفیقی IFRS ارائه دهند و نیازی به ارائه صورت های مالی تلفیقی IFRS طبق استانداردهای ایران ندارند. در نتیجه لازم است اطلاعات مالی از صورت استانداردهای جاری به استانداردهای IFRS تبدیل شوند. برای این امر هم نیاز به دو توانمندی مهم می باشد. تخصص و ابزار دو مورد مهم برای انجام این نوع صورت های مالی می باشد.


چگونگی ارائه صورت های مالی بر اساس IFRS


در ارائه این گونه صورت های مالی لازم است نکاتی در این باره اجرا شود.
- تمامی دارایی ها و بدهی ها باید طبق این استاندارد ارائه شوند.
- دارایی ها و بدهی هایی که طبق این استاندارد اجازه شناسایی ندارند نباید در نظر گرفته نشوند.
- اقلامی که تحت استاندارد حسابداری داخلی به عنوان دارایی و بدهی شناسایی شده اند باید تغییر طبقه بندی شوند.
در ضمن این استاندارد الزام می کند که چگونگی ارائه صورت های مالی IFRS باید افشا شوند.
کلیه رویدادهای مالی که بر اساس IFRS مشخص می شوند لازم است یک بار دیگر مورد قضاوت قرار بگیرند و مجددا ثبت شوند. با اینکه امکان دارد صورت های مالی در هر دو استاندارد یکی باشند.


نتیجه پایانی


برای ارائه صورت های مالی بر اساس استانداردهای IFRS، نرم افزارهایی ارائه شده اند که بهترین شیوه را برای تهیه گزارشات مالی مهیا می نمایند.